avatar

๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘” ๐’ช๐’ป๐’ป๐’พ๐’ธ๐’พ๐‘’๐“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ profile

@johnbongoff

I'm ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘” i've 31 now Hight 1m90 From Haifa Israel And I live in ParisโœŒ๏ธBye #f4f #l4l #tbt #love #night #cute #sea #israelโœŒ๏ธ#usa๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑโค๏ธ๐Ÿ‡บ

https://youtu.be/Gh3qiXOpyyE


๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘” ๐’ช๐’ป๐’ป๐’พ๐’ธ๐’พ๐‘’๐“ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ @johnbongoff 's stories:

BzKci1ViaTe ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

0

0

BzKPM6_ir04 ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก SUPERMAN/KAL EL/CLARK KENT John BongยฎOff

0

0

BzKO9JFi9X9 ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

0

0

BzKOk31Copz ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

19

0

BzKOR08C14d ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

1

0

BzKIfJ6isFF ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

1

0

BzKIdIdiYm6 ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

0

0

BzKIZC5jHzE ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

0

0

BzKIWWDillE ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

0

0

BzKIUfACPyx ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

0

0

BzKISKti5td ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

1

0

BzKIPVBCj7z ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

20

0

BzKIMbWCLCD ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

0

0

BzKII79Cln2 ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

1

0

BzKIHnlCLgF ๐’ฅ๐‘œ๐’ฝ๐“ƒ ๐ต๐‘œ๐“ƒ๐‘”๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก John BongยฎOff Life IS beautiful ๐Ÿ”ด@adidasoriginals

1

0